Ywgaiywenajemnctkdcx
S3v3hzlhdhrkaifowdhu

Rekordnoteringar i orderstocksindex för teknikkonsult- och industrikonsultföretag

Pressmeddelanden   •   Mar 23, 2018 10:31 CET

Enligt Svenska Teknik&Designföretagens Investeringssignal ökade orderstocksindex mellan september till januari för både teknikkonsult- och industrikonsultföretagen, vilket betyder rekordnoteringar i båda fallen. Sammantaget tror 42 % av företagen på ökande och 51 % på oförändrad orderingång fram till sommaren. Endast 7 % tror på minskad orderingång.

Fqhyxrmz29l7haabwtzd
N6y8zhumn4esnyt567b6

Ny rapport från Svenska Teknik&Designföretagen - Samhällsbyggnad och klimatet

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 15:36 CET

Rapporten belyser klimatfrågan och hur vi konkret måste styra om för att skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling och ett klimatsmart Sverige. En av utmaningarna för ett klimatsmart Sverige är kunskapen kring upphandling kopplat till långsiktighet, kvalitet och förmågan att se behov utifrån en övergripande synvinkel.

Fuhpjv6kvj5cjlqlrkvw

Ingenjörsbranschen fortsätter att växa – både i Sverige och utomlands

Pressmeddelanden   •   Dec 27, 2017 08:00 CET

Svenska Teknik&Designföretagen (STD) tar årligen fram en Branschöversikt som redogör för omsättning, orderläge och sysselsättning för arkitekt-, industrikonsult-, och teknikkonsultbranscherna. Branschöversikten 2017 visar på en stark tillväxt för teknik-, industrikonsult- och arkitektbranschen i Sverige, och på en allt tydligare internationalisering.

T5zahbutkzkiloqqeerc

​Fullbelagda företag hinner inte forska och utveckla

Pressmeddelanden   •   Okt 31, 2017 07:50 CET

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett starkt orderläge, bra lönsamhet och ett fortsatt stort rekryteringsbehov. Det goda orderläget med den höga beläggningsgraden medför att investeringarna i forskning och utveckling (FoU) haltar. Företagen hinner inte och har inte resurser nog för att investera tillräckligt i FoU.

Khuqkwuwvphkyekvtgog

​En tyst minut för säkerheten

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:30 CEST

Idag kl 13:00 står arbetet stilla i 15 minuter på flera av Trafikverkets arbetsplatser i hela landet.

Iqvcfcvdmazabn5wmatz

Bra men otillräcklig satsning på ingenjörerna och samhällsbyggnadssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 20, 2017 09:58 CEST

Sverige behöver utbilda många fler ingenjörer och arkitekter. Regeringens besked om fler utbildningsplatser för ingenjörer är positivt men otillräckligt. Satsningen som ska resultera i 1 600 nya högskoleplatser på ingenjörsutbildningarna fram till 2023 är välkommen, men dessvärre inte tillräcklig för att möta det stora behovet.

Jb3mtv7svv5jkqyfweru

​Arkitekt- och ingenjörsbranschen behöver anställa 7500 medarbetare fram till årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 08:05 CEST

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att tre av fyra företag behöver nyanställa. Det närmaste halvåret behöver 7500 personer anställas i branschen. Det är en ökning med 30 procent jämfört med samma period förra året.

Sl8t2nfwcj3yl02stbpt

Great potential among Nordic engineers to address climate change

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2017 07:56 CEST

The Nordic consulting engineering industries contribute to more sustainable societies with a minimal impact on climate change. What are the challenges for contributing even more? This was one of the issues addressed at the Nordic Consulting Engineering summit held in Greenland.

Gwpx0y3rtunalhudwxwv

​Nordiskt ingenjörstoppmöte på Grönland

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:54 CEST

Idag samlas de nordiska teknikkonsultorganisationerna på RiNordkonferensen för att diskutera utmaningar och möjligheter för branschen. Klimatförändringar och miljöpåverkan står högt på agendan.

Media no image

​Svenska Teknik&Designföretagen deltar i regeringens industrisamtal

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2017 07:58 CEST

Idag hålls regeringens industrisamtal, denna gång med fokus på Investeringsfrämjande. Deltar gör bland annat Svenska Teknik&Designföretagens (STD) näringspolitiska chef Anders Persson och flera representanter från STD-företagens medlemsföretag.

Näringsminister Mikael Damberg bjuder idag in till industrisamtal med fokus på investeringsfrämjande, det vill säga hur vi lockar investeringar och företagsetableringar till Sverige. Medverkar gör även Handels- och EU minister Ann Linde. STD-företagens näringspolitiska chef Anders Persson och representanter från STD-företagens medlemsföretag Sigma, Semcon, Etteplan, Sweco och Benteler Engineering är med i samtalen för att bidra med fakta kring tjänstesektorn samt arkitekt- och ingenjörsbranscherna betydelse.

- Tjänsteföretag spelar en viktig roll för svensk tillväxt och näringslivsutveckling. Inte minst arkitekt- och ingenjörsbranscherna har en stor betydelse för att skapa ett attraktivt näringsliv och en attraktiv arbetsmarknad med tillgång på världsledande kompetens och konkurrenskraftiga produkter, säger Svenska Teknik&Designföretagens vd Magnus Höij.

- Framgångsrika svenska företag lockar ofta utländska investeringar. Det handlar om att skapa ett attraktivt näringslivsklimat även för de företag som redan finns i Sverige. Det är därför viktigt att vi är med och bidrar med vår kunskap och våra framtidsvisioner, säger Magnus Höij. 

Näringsministern för regelbundet en dialog med företrädare för industrin och tjänstesektorn om åtgärder som främjar industrins utveckling i Sverige. Varje samtal fokuserar på ett specifikt område, vilken problembild som finns och hur åtgärder kan vidtas för att stärka näringslivets konkurrenskraft.

För ytterligare frågor kontakta:

Näringspolitisk chef, Anders Persson, Tel: +46 (0)70 509 69 17

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Idag hålls regeringens industrisamtal, denna gång med fokus på Investeringsfrämjande. Deltar gör bland annat Svenska Teknik&Designföretagens (STD) näringspolitiska chef Anders Persson och flera representanter från STD-företagens medlemsföretag.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

Om Svenska Teknik&Designföretagen

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Adress

  • Svenska Teknik&Designföretagen
  • Sturegatan 11
  • 102 04 Stockholm
  • Vår hemsida

Besök Almegas pressrum