Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Taggar

STD-företagen: Investeringssignalen november 2012

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads¬undersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings¬verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov.

Branschkommuniké Svenska Teknik&Designföretagen augusti 2012

Under sommaren varje år publicerar Svenska Teknik&Designföretagen Branschkommunikén, där vi studerar branschens sysselsättningsläge, omsättning, resultatutveckling och lönekostnadsutveckling m m.

Pressmeddelande Investeringssignalen juni 2012

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads¬undersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings¬verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov.

Investeringssignalen juni 2012

Investeringssignalen juni 2012

Dokument   •   2012-06-29 15:39 CEST

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknads¬undersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings¬verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov.

Karta Almedalen 2012

Karta Almedalen 2012

Dokument   •   2012-06-28 15:05 CEST

STD-företagen i Almedalen 2012

STD-företagen i Almedalen 2012

Dokument   •   2012-06-28 15:05 CEST

Pressmeddelande: Investeringssignalen, mars 2012

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings¬verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Den publiceras 3 gånger per år.

Investeringssignalen, mars 2012

Investeringssignalen, mars 2012

Dokument   •   2012-03-26 14:19 CEST

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggnings¬verksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov. Den publiceras 3 gånger per år.

Investeringssignalen, november 2011

Investeringssignalen, november 2011

Dokument   •   2011-11-08 11:46 CET

Investeringssignalen mäter regelbundet arkitekt-, teknikkonsult- och industrikonsultbranschens marknadssituation och publiceras tre gånger per år.

Vinstmariginal 2010

Vinstmariginal 2010

Dokument   •   2011-08-25 13:00 CEST

Graf över vinstmarginal i arkitekt- och teknikkonsultbranschen 2010.

Omsättning 2010

Omsättning 2010

Dokument   •   2011-08-25 13:00 CEST

Graf över omsättning i arkitekt- och teknikkonsultbranschen 2010.

Medelantalet anställda 2010

Medelantalet anställda 2010

Dokument   •   2011-08-25 13:00 CEST

Graf över medelantalet anställda inom arkitekt- och teknikkonsultbranschen 2010.

Pressmeddelande Investeringssignalen juli 2011
Investeringssignalen 2 - 2011

Investeringssignalen 2 - 2011

Dokument   •   2011-07-11 15:29 CEST

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt-, teknik- och industri-konsultföretagen. STD-företagen ingår i Almega. Företagen arbetar tidigt i investeringscykeln och den direkta bygg- eller industri¬investeringen följer i snitt 1 -1½ år efter utrednings- och projekteringsinsatsen.

Investeringar 2010

Dokument   •   2011-07-11 15:27 CEST

Tabellen nedan visar investeringarna inom sektorn under 2010 samt prognoser för investeringsutvecklingen under 2011 och 2012.

Delaktighet skapar den rättvisa staden

Delaktighet skapar den rättvisa staden

Dokument   •   2011-07-07 13:50 CEST

Att utveckla staden och samtidigt involvera dess medborgare är en framgångsfaktor. Det menade flera av talarna under Svenska Teknik&Designföretagens seminarium i Almedalen kring social hållbarhet.

Mångfald och samverkan gör staden attraktiv - Välbesökt seminarium i Almedalen satte fokus på frågan

New York och Shanghai. Det är två av sammanlagt tio attraktiva städer som presenterades under ett seminarium i Almedalen. De gemensamma nämnarna för städer som lockar och drar är enligt en nyligen utkommen rapport mångfald, samverkan, själ och hållbar utveckling.

Svenska Teknik&Designföretagen position paper: Hållbar utveckling
STD-företagen i Almedalen: Inbjudan seminarier
Viktor Rydberg har den bästa framtidsstaden

Viktor Rydberg har den bästa framtidsstaden

Dokument   •   2011-04-19 13:55 CEST

Gustav Fridolin, riksdagsledamot (MP), delade ut 25 000 kronor till Viktor Rydberg samskola från Djursholm, som vann finalen i Future City den 15 april.