Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Årets första Investeringssignal presenteras

Evenemang

15
FEB
Svensk Teknik och Design (STD), Blasieholmsgatan 5, Almega-huset, styrelserummet 6 tr, Stockholm
 

Nu på onsdag presenterar Svensk Teknik och Design årets första Investeringssignal - en konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen.

Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av
investeringscykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför
också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under
ett drygt år framåt, bland annat för bostäder, infrastruktur,
industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter.

Kan industrikonsultföretagens orderläge bekräfta en god industrikonjunktur? Och
kommer bostadsbyggandet att kunna hålla uppe farten? Branschens marknadsläge
ger viktiga signaler om investeringsutvecklingen på flera tunga områden.

Tid: onsdagen 15 februari 2006, kl 09.30-11.00
Plats: Svensk Teknik och Design (STD), Blasieholmsgatan 5, Almega-huset,
styrelserummet 6 tr, Stockholm

Vid presentationen deltar Håkan Blom, vd i Tyréns AB och ordförande i STD, Lise
Langseth, chef för STD, och Bengt O. Andreasson, ansvarig för STD:s
konjunkturanalys.

För mer information:

Bengt O. Andreasson
tel 08-762 67 02
e-post bengt.o.andreasson@std.se

Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har nära
800 medlemsföretag med ca 22000 anställda. Företagen är verksamma med
investeringsförberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag
inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom
produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk
Teknik och Design ingår i Almega.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera