Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen

Evenemang

15
FEB
Svensk Teknik och Design, Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm lokal; Styrelserummet, 6 tr.
 

onsdagen den 15 februari

Svensk Teknik och Design presenterar en ny ”Investeringssignal” - en
konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg och
industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen.

Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investeringscykeln.
Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om
förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat för bostäder,
infrastruktur, industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter.

Kan industrikonsultföretagens orderläge bekräfta en god industrikonjunktur? Och
kommer bostadsbyggandet att kunna hålla uppe farten? Branschens marknadsläge
ger viktiga signaler om investeringsutvecklingen på flera tunga områden.

Tid: onsdagen den 15 februari 2006, kl 09.30 - ca 11.00
Plats: Svensk Teknik och Design
Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm
lokal; Styrelserummet, 6 tr.

Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design
representeras av ordföranden Håkan Blom, vd i Tyréns AB, Lise Langseth, chef och
Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen.

Meddela oss gärna om Du kan
komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller
e-post bengt.o.andreasson@std.se

Ja, jag kommer
Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information
Namn: .............................................................................................................
Tidning, redaktion, företag: .............................................................................……..
Tel nr……………………………..Fax nr……………………………….....
E-postadress ……………………………. .....................................................
Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har nära 800 medlemsföretag med ca
22000 anställda. Företagen är verksamma med investeringsförberedande utrednings-, projekterings- och
projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktionsoch
produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega.

Blasieholmsgatan 5, Box 16105, 103 22 STOCKHOLM, Tel 08-762 67 00, Fax 08-762 67 10
std@std.se/www.std.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera