Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen och Branschkommunikén tisdagen den 13 juni

Evenemang

13
JUN
Svensk Teknik och Design, Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset)
 

Svensk Teknik och Design presenterar en ny ”Investeringssignal” - en konjunkturanalys för arkitekt­företagen och konsultföretagen inom bygg- och industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen.

Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investerings­cykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför också en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt , bland annat för bostäder, infrastruktur, industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter.

Vad säger industrikonsultföretagens orderläge om den fortsatta industri-konjunkturen? Och håller bostadsbyggandet och infrastrukturbyggandet uppe tempot? Arkitekt- och teknikkonsultföretagens orderläge ger svaret.

Samtidigt presenterar vi STD:s Branschkommuniké 2006 med redovisning av arkitekt- och konsultbranschens ekonomiska utfall 2005 samt prognoser för omsättning, resultatutveckling mm för 2006-2007.

Tid: tisdagen den 13 juni 2006, kl 09.30 - ca 11.00
Plats: Svensk Teknik och Design
Blasieholmsgatan 5 (Almega-huset), Stockholm
lokal; Mötesplatsen, 3 tr.

Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design representeras av ordföranden Håkan Blom, vd i Tyréns AB, Lise Langseth , chef och Bengt O. Andreasson, som svarar för konjunkturanalysen. Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta Bengt O. Andreasson, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e-post bengt.o.andreasson@std.se

[_] Ja, jag kommer

[_] Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information

Namn: ..................................................................

Tidning, redaktion, företag: .............................................

Tel nr……………………………..Fax nr………………………

E-postadress ……………………………. .....................................................

Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har nära 800 medlemsföretag med ca 22000 anställda. Företagen är verksamma med investerings­förberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktions- och produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera