Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Inbjudan till press- och analytikerträff om Investeringssignalen Torsdagen den 23 oktober

Evenemang

23
OCT
Svensk Teknik och Design Sturegatan 11 (Tjänsteföretagens hus), Stockholm
  -

Svensk Teknik och Design presenterar en ny "Investeringssignal" - en konjunkturanalys för arkitektföretagen och konsultföretagen inom bygg- och
industriområdet med prognoser för investeringsutvecklingen.

Arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretagen arbetar i tidiga skeden av investeringscykeln. Det aktuella konjunkturläget för vår bransch ger därför en tidig och pålitlig signal om förändringar i investeringsvolymen under ett drygt år framåt, bland annat för bostäder, infrastruktur, industrianläggningar samt för industrins utveckling av processer och produkter.

Vad säger industrikonsultföretagens orderläge om den fortsatta industrikonjunkturen?
Har högtrycket för arkitekter och teknikkonsulter avtagit? Vilken påverkan har finanskrisen haft hittills? Dessa frågor besvaras när vi presenterar konjunkturläget för arkitekter och teknikkonsulter i byggbranschen och industrin.

Tid:torsdagen den 23 oktober 2007, kl 10.00 - ca 11.00
Plats: Svensk Teknik och Design
Sturegatan 11 (Tjänsteföretagens hus), Stockholm
lokal; Vinga (ingång Almega´s reception)

Välkommen till press- och analytikerträffen! Svensk Teknik och Design representeras av ordföranden Magnus Borglund, White Arkitekter AB, Lena Wästfelt, chef och David Cramér, som svarar för konjunkturanalysen. Meddela oss gärna om Du kan komma eller inte. Kontakta David Cramér, tel 08-762 67 02, fax 08-762 67 10 eller e-post david.cramer@std.se

Ja, jag kommer

Nej, jag kan inte komma, men sänd gärna information

Namn: .............................................................................................................

Tidning, redaktion, företag: .....................................................................................

Tel nr...................................Fax nr.........................................

E-postadress .................................. .....................................................

Bransch- och arbetsgivarorganisationen STD Svensk Teknik och Design har ca 725 medlemsföretag med ca 31200 anställda. Företagen är verksamma med investeringsförberedande utrednings-, projekterings- och projektledningsuppdrag inom bygg-, anläggnings- och industrisektorerna samt med uppdrag inom produktionsoch produktutveckling i vid bemärkelse för industrin. Svensk Teknik och Design ingår i Almega.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera