Följ Svenska Teknik&Designföretagen

​Arkitekter och ingenjörer avgörande för bostadsbyggandet

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2016 11:01 CET

Idag presenterade regeringen den utredning som tillsatts för att se över arbetskapaciteten i byggbranschen. Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar flera av initiativen som presenteras. Nu krävs konkreta åtgärder – snabbt.

Det byggs för lite i Sverige. Det hämmar utvecklingen och tillväxten i landet. Orsakerna är flera och en av flaskhalsarna är att kompetens saknas för att genomföra de projekt som efterfrågas.

Utredarna föreslår att man öronmärker resurser för byggrelaterade ingenjörs- och arkitektutbildningar vilket Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar. Det under lång tid vikande antalet utbildningsplatser är allvarligt och måste åtgärdas. Det är dock viktigt att denna öronmärkning innebär extra satsningar som inte drabbar andra ingenjörsutbildningar negativt där det också råder stor brist.

- Det är bra att utredningen uppmärksammar den viktiga roll som arkitekter och ingenjörer har för att få igång ett ökat bostadsbyggande. Nu finns det ett batteri av viktiga åtgärder som utredarna har lagt fram. Men nu krävs det att regeringen tar dessa på allvar och förverkligar dessa förslag för att komma tillrätta med bristen inom de här yrkesgrupperna. Det är avgörande för att få fart på bostadsbyggandet, säger Magnus Höij, vd Svenska Teknik&Designföretagen.

- Fler utbildningsplatser och ett långsiktigt arbete för att öka söktrycket till arkitekt- och ingenjörsutbildningarna är två exempel på åtgärder som är nödvändiga, menar Magnus Höij.

- För att skapa fler bostäder och ytterligare infrastruktur behövs en mängd olika kompetenser. Allt ifrån plåtslagare och elektriker till ingenjörer och arkitekter. Arbetet som sker i tidiga skeden är avgörande för ett framgångsrikt resultat. Det är innan själva bygget drar igång som de hållbara lösningarna utvecklas. Här kan regeringen med rätt insatser verkligen göra skillnad, säger Magnus Höij.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera