Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Investeringssignalen juni 2012: Fortsatt avmattning, med undantag av några sektorer

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2012 15:44 CEST

Utvecklingen i branschen har mattats av under våren, när byggsektorn bromsar in och exportindustrins produktion minskar. Men som vanligt är bilden inte entydig. Uppdragen inom infrastrukturområdet ökar igen tack vare stimulanspaketen. Många infrastruktur- och anläggningsprojekt kom inte igång under 2011 och sätts igång i år istället, t ex flera järnvägsprojekt. Lokalinvesteringarna har ökat det senaste året och fortsätter att öka även i år, vilket till viss grad balanserar nedgången inom bostadssektorn. De minskade investeringarna i nya bostäder beror på att hushållen under 2011 förlorade förtroendet för den ekonomiska utvecklingen. Detta medförde lägre efterfrågan på nybyggda bostäder med följden att priserna på bostäder sjunkit, som i sin tur påverkat intresset att bygga nytt.  De avtagande bostadsinvesteringarna väntas dra med byggsektorn så att de totala investeringarna minskar med omkring 2 % under 2012. Industrins investeringar i maskiner och utrustning ökade under 2011 till 45 miljarder kr och väntas fortsätta att öka under 2012 och 2013.

Företagen signalerar fortfarande ett stort rekryteringsbehov, särskilt teknikkonsulterna och industrikonsulterna. Problemet är att de inte lyckas fylla alla vakanser. Problematiken med kompetensbristen fortsätter och kommer knappast att minska under de kommande åren. Behovet av erfarna konsulter är skriande och tillgången knapp.

Se bifogad bild över investeringar inom sektorn.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 700 företag med 32.500 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera