Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Investeringssignalen november 2012: Branschen för teknikkonsulter och arkitekter bromsar in

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2012 11:15 CET

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar i den senaste marknadsundersökningen tydliga tecken på avmattning. Bilden har tidigare varit spretig i de olika delbranscherna. Konjunkturen har rört sig åt olika håll beroende på inriktning. Nu pekar alla signaler på att sämre tider kommer. Orderingången har redan försämrats. Debiteringsgraderna sjunker och prispressen tilltar. Rekryteringsbehovet minskar.

En inbromsande byggsektor och försämrad efterfrågan för exportindustrin leder till en avmattning även för teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter under slutet av 2012 och under det kommande året. Samtliga delbranscher sänder signaler om sämre orderingång framöver. Den aktuella undersökningen som ligger till grund för rapporten bygger på läget den 1 september. Hade undersökningen gjorts idag skulle signalerna om avmattning sannolikt vara ännu tydligare. Osäkerheten har tilltagit ytterligare sedan i september.

Rekryteringsbehovet i de olika delbranscherna minskar framöver. Andelen företag som uppger att de behöver rekrytera ligger konsekvent på höga nivåer då tillgången på tillgänglig kompetens understiger behovet. I normalläget rapporterar i princip samtliga företag att de behöver rekrytera. Att andelen företag i den här undersökningen signalerar om minskat rekryteringsbehov är en tydlig indikation på ökad osäkerhet.

I tabellen ovan visas investeringarna inom sektorn de senaste två åren samt prognoser för 2012 och 2013.


Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för arkitekt- samt teknik- och  industrikonsultföretagen. Vi samlar cirka 700 företag med 32.500 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera