Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Nya kollektivavtal för Svenska Teknik&Designföretagen har träffats med Sveriges Arkitekter, Sveriges Ingenjörer och Unionen

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2017 11:20 CEST

Samtliga avtal löper över tre år och håller sig inom kostnadsnormen på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Avtalen med Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer är sifferlösa och som tidigare år sker lönerevisionen utifrån företagets ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar. Lönemodellerna i avtalet är oförändrade, vilket innebär att de centrala parterna inte har angivit något siffersatt löneutrymme vilket gör att de ryms inom det så kallade märket som är etablerat i årets avtalsrörelse.

Avtalet med Unionen innebär kostnadshöjningar på 6,5 procent varav 0,4 procent avsätts till flexpension vilket är helt i linje med märket för årets avtalsrörelse.

Parterna har även enats om ett antal arbetsgrupper inom ämnesområdena individuella och lokala överenskommelser, arbetstid, arbetsmiljö och fackliga förtroendevalda.

Sedan tidigare har överenskommelse träffats den 22 februari om ett antal ändringar i allmänna anställningsvillkor i samband med att överenskommelse om Flexpension i Tjänsteföretag tecknats.

För mer info:
Joakim Josefsson, Förhandlare/Rådgivare, Almega
Mobiltelefon: +46 72 545 69 54
E-post: joakim.josefsson@almega.se

Linnea Kvist, Kommunikationschef, Svenska Teknik&Designföretagen
Mobiltelefon: +46 70 590 34 45
E-post: linnea.kvist@std.se

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen
- innovativ design för smarta samhällen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 720 företag med cirka 34.000 medarbetare. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera