Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, juni 2015

Pressmeddelande   •   Jun 17, 2015 11:00 CEST

Teknikkonsultbranschen har medvind – prisutvecklingen största utmaningen

Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar sänder i den senaste medlemsundersökningen signaler om en bransch i medvind. Tydligaste tendenserna i undersökningen:

  • Arkitekterna registrerade ett något bättre orderläge jämfört med i senaste undersökningen.
  • Teknikkonsulterna inom bygg och anläggning registrerade högsta noterade orderstocksindex hittills.
  • Industrikonsulternas orderläge förbättrades för sjätte undersökningen i rad.
  • Samtliga verksamhetsområden förväntar sig en fortsatt förbättring av orderläget.
  • Lönsamheten förbättras under 2015 för samtliga verksamhetsområden, enligt preliminära uppgifter.
  • Svårigheten att få rätt arvode för rätt kompetens anses vara den främsta utmaningen för företagens utveckling.
  • Kompetensförsörjningen anses vara den näst största utmaningen för företagens utveckling.
  • Kompetensbristen bromsar produktivitetsutvecklingen inom sektorn.

– Den svenska marknaden är fortfarande stark och utvecklingen ser positiv ut. Men vi ska vara medvetna om att globaliseringen och digitaliseringen sätter och kommer att fortsätta sätta tryck på branschen, säger Magnus Höij, vd på STD-företagen.

Fortsatta bygginvesteringar och infrastrukturinvesteringar borgar för att de bygg- och anläggningsorienterade företagen har fullt upp ett tag framöver. Förbättrad efterfrågan, framförallt från hemmamarknaden, på industrins produkter bidrar till industrikonsulternas ökade orderingång. Förbättrad tillväxt på viktiga exportmarknader kan ge ytterligare skjuts på uppdragsvolymen inom kort. En något ljusare prisutveckling och fortsatt ökade debiteringsgrader bidrar till att lönsamheten förbättras under året. Men prisutvecklingen går långsamt.

– Genomsnittsarvodena har ökat med mellan 1,5 och 4 % sedan början av 2012. Lönekostnaderna har ökat med minst 10 % under samma period. Den ekvationen är branschens största utmaning, nu och framöver! säger David Cramér, marknadsanalytiker på STD-företagen.

Rekryteringsbehovet stiger i branschen. 85 av 120 medverkande företag i undersökningen signalerade om rekryteringsbehov, endast ett företag trodde att personalstyrkan skulle minska fram till årsskiftet. Konkurrensen om kompetensen ökar. Många kompetenser är svåra att finna.

I den regionala rapporteringen uppvisas också en generellt positiv bild. Förväntningarna på orderlägets utveckling är mest positiva i storstadsregionerna. Svagast tilltro till orderingångens utveckling registrerades i övre och nedre Norrland, västra Svealand och östra Götaland. Rekryteringsbehovet är utbrett över hela landet.

Den regionala statistiken presenteras i ett nytt, och mer översiktligt, format i slutet av rapporten.

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera