Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, mars 2015

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 13:45 CET


Byggsektor med fart ger förbättrad lönsamhet för arkitekter och teknikkonsulter

  • Svenska Teknik&Designföretagens medlemmar sänder i den senaste medlemsundersökningen signaler om fortsatt vind i seglen för branschen. Tydligaste tendenserna i undersökningen:
  • Arkitekterna och teknikkonsulterna inom bygg och anläggning registrerade ett förbättrat orderläge.
  • Industrikonsulternas orderläge förbättrades en aning.
  • Arkitekt- och teknikkonsultföretagen rapporterade också om förbättrad lönsamhet under 2014.
  • Industrikonsulternas lönsamhet försämrades under fjolåret.
  • Hela branschen ser positivt på framtiden – orderingången väntas öka under året.
  • Rekryteringsbehovet är alltjämt stort, två av tre företag behöver nyanställa.
  • Svag prisutveckling är fortfarande en hämsko för lönsamhetsutvecklingen i branschen.

Rörelsemarginalen för arkitekt- och teknikkonsultföretag under 2014 var 7,3 procent respektive 7,5 procent, vilket var en förbättring jämfört med 2013. Industrikonsulternas rörelsemarginal var 4,7 procent under 2014, vilket innebär en försämring jämfört med året innan.

– Det finns skäl att upprepa budskapet från Investeringssignalen i november: Det är goda nyheter även på lång sikt för investeringsklimatet i Sverige när det går bra för arkitekterna, teknik- och industrikonsulterna, säger Magnus Höij, vd för STD-företagen.

Ökade bygginvesteringar bidrar till att de bygg- och anläggningsorienterade företagen har fullt upp. För industrikonsulterna finns det flera indikatorer som pekar på att ekonomin i omvärlden stabiliseras på de viktigaste exportmarknaderna, vilket ger ökad exportorderingång och därmed ökad efterfrågan på konsulttjänster.

– Lönsamheten ökade i delar av branschen men det var i första hand genom ökade debiteringsgrader, men där börjar företagen slå i kapacitetstaket. Utmaningarna med pressade priser blir allt större, säger David Cramér, marknadsanalytiker på STD-företagen.

En annan viktig indikator över temperaturen i branschen är företagens rekryteringebehov, de flesta företag behöver nyanställa. Nästan inga företag tror att de behöver minska personalstyrkan under det kommande året.

I den regionala rapporteringen uppvisas en generellt positiv bild. Förväntningarna på orderlägets utveckling är mest positiv i storstadsregionerna, men även i östra Svealand är man särskilt positiva.

Kontakt:

Magnus Höij, vd STD-företagen: 08-762 67 05, magnus.hoij@std.se
David Cramér, marknadsanalytiker: 08-762 67 02, david.cramer@std.se

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 750 företag med cirka 32.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera