Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, november 2014

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2014 08:00 CET

Fortsatt återhämtning tror industrikonsulter, teknikkonsulter och arkitekter

Svenska Teknik&Designföretagensmedlemmar ger i den senaste medlemsundersökningen signaler om att branschens återhämtning fortsätter även under 2015. Tendenser i undersökningen:

  • Industrikonsulternas orderläge har fortsatt att förstärkas, för fjärde undersökningen i rad.
  • Det är stora skillnader mellan olika branscher. Inom vissa branscher eller kundsegment minskar produktionen. Det råder också osäkerhet kring utvecklingen framöver.
  • De bygg- och anläggningsorienterade företagen upplever en tillfällig avmattning när det gäller orderingången. Framtidstron ändå fortsatt positiv och man tror att byggsektorn fortsätter att växa även under 2015. Två av tre företag tror på bättre orderläge om sex månader.
  • Rekryteringsbehovet är fortsatt stort.
  • Prisutvecklingen har bromsats upp igen och de flesta företagen upplever att prisutvecklingen stannat av eller försämrats.

– När signalerna från teknik- och anläggningskonsulterna är ljusa är det goda nyheter även på lång sikt för investeringsklimatet i Sverige, säger Magnus Höij, vd för STD-företagen.

Trots flera indikatorer på en svalnande ekonomisk utveckling under den närmaste framtiden ser marknaden för teknikkonsulter, arkitekter och industrikonsulter ändå relativt ljus ut. Åtminstone enligt företagens egna uppfattningar. Samtidigt som det kommit rapporter om förbättrad exportorderingång för delar av tillverkningsindustrin så finns även signaler som tyder på det motsatta.

 – Trots relativt positiva signaler från branschföretagen saknas inte utmaningar. Prispressen är mycket hård och konkurrensen från omvärlden tilltar löpande för stora delar av branschen. På lång sikt är också bristen på kompetens ett hinder för fortsatt tillväxt för branschen.

Det är troligt att en avmattning kommer för industrikonsulterna. Frågan är hur lång den blir. När det gäller förväntad orderutveckling framöver fördelat på olika regioner är man mest positiv i Stockholmsregionen, följt av Västra Götaland, Östra Götaland och Malmö. Minst positiv är man i Övre Norrland, följt av Nedre Norrland och Västra Svealand. I de flesta regioner tror man dock att orderläget kommer att vara bättre om sex månader jämfört med i september.

Investeringssignalen är Svenska Teknik&Designföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitektföretag, konsultföretag med bygg- och anläggningsverksamhet samt industrikonsulter. Den redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge och personalbehov.

Kontakt:

Magnus Höij, vd STD-företagen, 070-310 35 00
David Cramér, marknadsanalytiker, 08-762 67 02

Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 715 företag med cirka 35.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera