Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen: Investeringssignalen, oktober 2013

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2013 07:00 CET

Teknikkonsultbranschen signalerar långsam vändning

Svenska Teknik&Designföretagens medlemsföretag signalerar även i den här
medlemsundersökningen en vändning. Denna gång gäller det för alla tre
branschsektorer; teknikkonsult-, industrikonsult- och arkitektföretagen.
Företagen tror på tilltagande orderingång, högre debiteringsgrader och
förbättrad lönsamhet under det kommande året. De uppvisar även ett växande
rekryteringsbehov. Samtidigt finns det flera indikatorer på att vändningen ännu
inte inletts och att den kommer att bli långsam.

De flesta företagen i den här undersökningen tror på ökande orderingång och förbättrad
lönsamhet under det kommande året. Förbättringar förväntas på i princip
samtliga delsektorer. Det är många fler som tror på ett starkare orderläge än
ett försämrat orderläge i mars 2014. Men samtidigt tror majoriteten, över
hälften, på ett oförändrat orderläge, även om trenden är att optimismen
tilltar. Detta gäller även rekryteringsbehovet. Företagens rekryteringsintentioner
närmar sig normalnivåer då de flesta teknik- och industrikonsultföretag
signalerar rekryteringsbehov och även arkitektföretagen uppvisar ett
tilltagande rekryteringsbehov.

Det råder fortsatt prispress i bygg- och anläggningssektorn. Företag klagar över
att priserna närmar sig kritiska nivåer, både inom offentlig upphandling och
för ramavtal. För industrikonsulterna har man dock kunnat redovisa en positiv
prisutveckling under den senaste perioden. Det är viktigt att företagen kan höja
sina arvoden framöver, för att kunna bibehålla lönsamheten när
beläggningsgraderna blivit så höga att de inte går att höja mycket mer.

Nedan visas en tabell över investeringarna i sektorn samt diagram över
förväntningar på orderlägets utveckling, orderstocksindex samt förväntningarna
på personalstyrkans utveckling.


Välkommen till Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för arkitekt- samt teknik- och industrikonsultföretagen. Vi samlar 715 företag med cirka 35.000 medarbetare i en bransch som skapar värden som varar. STD-företagen ingår i Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag.

Läs mer på www.std.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera