Följ Svenska Teknik&Designföretagen

Taggar

svenska teknik&designföretagen 90 svensk teknik och design 75 samhällsbyggnad 74 samhällsbyggnadssektorn 68 std 54 konjunktur 41 bygginvesteringar 37 social hållbarhet 35 investeringssignalen 28 branschöversikten 25 arkitekt 19 arkitekter 15 teknikkonsult 15 teknikkonsulter 13 industrikonsult 9 utställning 8 100 års jubileum 8 STD-företagen 8 Hållbarhet 8 kompetensbrist 7 kompetensförsörjning 7 industrikonsulter 7 arkitektur 7 framtidsseminarium 6 investeringar 6 upphandling 5 infrastruktur 5 almedalen 5 teknikkonsultföretag 4 innovation 4 bostadspolitik 4 bostadsbyggande 4 future city 4 ingenjörer 4 svenska teknik & designföretagen 3 export 3 sweco 3 bostadsbrist 3 SOU 3 orderstocksindex 3 Gestaltad livsmiljö 3 miljö 3 branschöversikten 2015 3 industri 3 arkitektföretag 3 WSP 3 internationalisering 2 EFCA 2 tävling 2 branschkommunikén 2 arktitekter 2 white arkitekter 2 arkitekturpolitik 2 orderläge 2 Stadsplanering 2 arktitekt 2 byggande 2 sustainability 2 konsultbranschen 2 industrisamtal 2 samhällsplanering 2 ingenjör 2 regeringen 2 klimat 2 orderstock 2 Offentlig utredning 2 digitalisering 2 personalstyrka 2 utredning 2 2011 1 Tengbom 1 tyréns 1 propp 1 magnus höij 1 byggprocess 1 byggbransch 1 region skåne 2030 1 stockholm år 2030 1 innovationsupphandling 1 innovationsstrategi 1 konsultmäklare 1 personalomsättning 1 viktor rydberg samskola 1 rättvisa staden 1 seminarie almedalen 1 almedalen seminarium 1 fidic 1 almedalen 2012 1 nyutexaminerade 1 svensk arkitektur 1 mellanhänder 1 David Cramér 1 Kunskapsintensiva företag 1 hans björkman 1 nina widmark 1 patrik sivermalm 1 sara modig 1 lena wästfelt 1 Quito 1 bostads byggande 1 åf consult 1 byggkravsutredningen 1 färdplan 2050 1 forskning och innovation 1 betalningstider 1 remissyttrande 1 sou 2012:86 1 privata näringslivet 1 NPM 1 anbudspriset 1 samhällsklimat 1 betaltider 1 branschkommunikén 2014 1 branschkommuniké 1 ingenjörsföretag 1 budgetpropositione 2015 1 industrinkonsult 1 nyindustrialisering 1 kunskapsintensiva tjänsteföretag 1 konsultdagen 2015 1 industrisamtal 2.0 1 bostadsrapport 1 branschkommikén 2015 1 upphandlingsmyndigheten 1 budgetpropositionen 2016 1 balanserade villkor 1 långa betalningstider 1 infastruktur 1 avtal 16 1 mats westin 1 Konsultdagen 1 industriteknikkonsult 1 nordiskt praktikermöte 1 RiNord 1 infrastruktur proposition 1 Habitat3 1 NewUrbanAgenda 1 forsknings och innovationspropositionen 1 kopmpetensbrist 1 arbetskapacitet 1 stand down 1 industrikonsultföretag 1 klimatsmart 1 pressinbjudan 1 samverkan 1 forskning 1 stämma 1 seminarium 1 vinnova 1 transporter 1 remissvar 1 seminarie 1 malmö 1 logistik 1 bostäder 1 ny styrelse 1 kollektivtrafik 1 arbetsmiljö 1 f 1 globalisering 1 bygg 1 miljonprogrammet 1 byggregler 1 budget 1 kalmar län 1 studenter 1 sl 1 anläggning 1 mångfald 1 offentlig sektor 1 anders persson 1 semcon 1 hållbart 1 tjänstesektorn 1 almega 1 nyckeltal 1 näringslivet 1 mijö 1 proposition 1 industriteknik 1 livsmiljöer 1 bostadsbyggandet 1 konkurrensverket 1 upphandling göteborg 1 rödgröna 1 kulturministern 1 Stadsutveckling 1 remiss 1 stadsbyggnad 1 skatter 1 byggbranschen 1 peter eriksson 1 naturvårdsverket 1 konsolidering 1 regeringsrätten 1 regeringskansliet 1 alice bah kuhnke 1 ungdomsarbetslöshet 1 åf 1 konjun 1 White 1 budgetproposition 1 nordbygg 2010 1 FoI 1 arkitekturmuseet 1 rejlers 1 cowi 1 byggsektorn 1 sveriges byggindiustrier 1 bostadsminister 1 Visa alla taggar
​En tyst minut för säkerheten

​En tyst minut för säkerheten

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 11:30 CEST

Idag kl 13:00 står arbetet stilla i 15 minuter på flera av Trafikverkets arbetsplatser i hela landet.

​STD-företagen träffar Mikael Damberg angående långa betaltider

​STD-företagen träffar Mikael Damberg angående långa betaltider

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 08:02 CET

Långa betaltider är ett problem eftersom företag i dominerande ställning utnyttjar sin position, hämmar konkurrensen och sätter marknaden ur spel.

​Välkomna riktlinjer vad gäller användandet av konsultmäklare

​Välkomna riktlinjer vad gäller användandet av konsultmäklare

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2017 09:58 CET

Konsultmäklare är ett växande fenomen som på många sätt motverkar en transparent och väl fungerande upphandlingsprocess. Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar de riktlinjer för användandet av dessa tjänster som konkurrensverket och upphandlingsmyndigheterna presenterat idag.

​Arkitekter och ingenjörer avgörande för bostadsbyggandet

​Arkitekter och ingenjörer avgörande för bostadsbyggandet

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2016 11:01 CET

Idag presenterade regeringen den utredning som tillsatts för att se över arbetskapaciteten i byggbranschen. Svenska Teknik&Designföretagen välkomnar flera av initiativen som presenteras. Nu krävs konkreta åtgärder – snabbt.

​Låg lönsamhet trots rekordtillväxt

​Låg lönsamhet trots rekordtillväxt

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2016 15:00 CET

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen rapporten Branschöversikten. Den visar på en låg lönsamhetsutveckling trots att branschen växter kraftigt - både vad gäller omsättning och antal anställda.

Svenska Teknik&Designföretagen i projekt för att digitalisera byggbranschen

Svenska Teknik&Designföretagen i projekt för att digitalisera byggbranschen

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 11:06 CET

Svenska Teknik&Designföretagen deltar i ett nytt initiativ för att stärka digitaliseringen av byggsektorn.

Media no image

Pressinbjudan: Håller nyutexaminerade arkitekter och ingenjörer måttet? - Lunchseminarium 26 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 15:08 CEST

​Den 26 oktober anordnar Svenska Teknik&Designföretagen ett seminarium för att diskutera om nyutexaminerade arkitekter och ingenjörer har den kompetens som krävs i näringslivet.

​Dags att öka kapaciteten på tekniska högskolor

​Dags att öka kapaciteten på tekniska högskolor

Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2016 07:57 CEST

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport. Den visar att det största problemet inom sektorn är kompetensbristen – nästan nio av tio företag behöver rekrytera. Parallellt med bristen på kompetens finns det även brister i den kompetens som kommer från universiteten; över hälften av företagen tycker inte att nyutexaminerade möter företagens behov fullt ut.

​Ericsson är bara början om inte regeringen vågar göra avsteg från 90-talets politik

​Ericsson är bara början om inte regeringen vågar göra avsteg från 90-talets politik

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2016 07:40 CEST

Sverige ska vara ett av världens främsta länder inom forskning och innovation. Det är ett ambitiöst mål som den nuvarande regeringen liksom den förra alliansregeringen ställt sig bakom. Ibland låter det som vi redan är där. Men nedskärningarna inom Ericsson visar att omställningen från varuproducent till tjänsteleverantör är både smärtsam och svår.

​Den politiska oförmågan till att fatta beslut leder till problem för kompetensförsörjningen

​Den politiska oförmågan till att fatta beslut leder till problem för kompetensförsörjningen

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 13:20 CEST

I regeringens infrastrukturproposition presenterades idag satsningar på underhåll av befintlig infrastruktur och en del nyinvesteringar i väg och järnväg. Detta är mycket välkommet även om propositionen är förhållandevis innehållslös och behovet är än mycket större än så.

​Teknikkonsultbranschen behöver anställa 5 600 medarbetare fram till årsskiftet

​Teknikkonsultbranschen behöver anställa 5 600 medarbetare fram till årsskiftet

Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2016 09:37 CEST

Idag presenterar Svenska Teknik&Designföretagen sin konjunkturrapport, Investeringssignalen. Den visar på ett fortsatt starkt orderläge, förbättrad lönsamhet och ett stort rekryteringsbehov. Rekryteringsbehovet är utbrett och rapporten visar att fyra av fem företag behöver nyanställa. Bristen på kompetens är nu branschens största bromskloss.

​Nordiskt ingenjörstoppmöte i Tromsö

​Nordiskt ingenjörstoppmöte i Tromsö

Pressmeddelanden   •   Jun 22, 2016 07:57 CEST

Svenska teknikkonsultbranschen i Europatoppen

Svenska teknikkonsultbranschen i Europatoppen

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 14:39 CEST

Idag presenterar den europeiska organisationen för teknikkonsulter, sin konjunkturbarometer; EFCA-Barometern. Den visar att den svenska marknaden utvecklas särskilt starkt. Europamarknaden fortsätter att stabilisera sig, om än fortfarande på en låg nivå i många länder i södra Europa.

Media no image

​Europeiska teknikkonsultbranschen samlas i Sofia

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2016 07:56 CEST

Idag samlas teknikkonsultföretag från tjugofyra olika europeiska länder i Sofia, Bulgarien. Utmaningar och utvecklingsmöjligheter för branschen står högt på agendan.

​Stora utmaningar för den nya bostadsministern

​Stora utmaningar för den nya bostadsministern

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2016 11:51 CEST

Den nya bostadsministern måste sätta bostadsbyggandet högst på den politiska agendan och gå från ord till handling.

​Stor samling av nordiska arkitekter i Malmö

​Stor samling av nordiska arkitekter i Malmö

Pressmeddelanden   •   Maj 19, 2016 08:57 CEST

I dag samlas det nordiska branschnätverket ”Nordiskt praktikermöte” där branschorganisationer och arkitektföretag från de nordiska länderna finns representerade. Arkitekternas samhällsnytta och värdeskapande står högt på agendan.

White, Tengbom, COWI och WSP nya i Svenska Teknik&Designföretagens styrelse

White, Tengbom, COWI och WSP nya i Svenska Teknik&Designföretagens styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 12:28 CEST

Vid Svenska Teknik&Designföretagens stämma idag valdes en ny styrelse som ska fortsätta arbetet med förnyelse av STD-företagen även under kommande verksamhetsår.

​Samling för konsultbranschen som blickar framåt

​Samling för konsultbranschen som blickar framåt

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 07:59 CEST

Konsultbranschen växer och har en viktig roll i byggandet av det hållbara samhället. Idag samlas företag från arkitekt-, samt industri- och teknikkonsultföretagen för att diskutera framtid och utmaningar för branschen.

Media no image
Media no image

​Avtal klart för arkitekter, teknik- och industrikonsulter

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 16:59 CEST

Svenska Teknik&Designföretagen har i dag tecknat avtal med Unionen för arkitekt-, teknik- och industrikonsultbranschen. Avtalet ligger på 2,2 procent liksom andra avtal på arbetsmarknaden. Det omfattar ca 33 000 medarbetare inom Svenska Teknik&Designföretagen och gäller 12 månader, under perioden 1 april 2016 till 31 mars 2017.